หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
  1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประกาศสรุปปาฐกถาพิเศษฯ พร้อมประดับตกแต่งเพื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณศาลฯ
  3. การให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ21/61
นัดพร้อมฟังผลฯ
เวลา 9.00 น.