หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
คู่มือติดต่อราชการฉบับประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัว
เวรประจำเดือนที่ปรึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องสแกนเนอร์)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 10 สิงหาคม 2561
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดึสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ - 6 กรกฎาคม 2561
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด
 7. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประกาศสรุปปาฐกถาพิเศษฯ พร้อมประดับตกแต่งเพื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณศาลฯ
 9. การให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารส่วนกลาง ทะเบียน ฮย ๔๐๒๙
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ สีฟ้า-ขาว เพื่อใช้ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางสั่งทำ
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดสำหรับใช้งานพิธีเทิดพระเกียรติรำลึกถึงดวงวิญญาณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้ามันบุลุค เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณศาล ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระขยายเสียง - 24 สิงหาคม 2561
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันตอบปัญหากฤหมาย - 24 สิงหาคม 2561
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาแก๊สแบบตู้ ชนิด ๒ หัวเตา พร้อมถังแก๊ส ขนาด ๑๕ กก.
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (ผุ้พิพากษาอาวุโส)
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก ๓ ลิ้นชัก เพื่อรองรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ (ผู้พิพากษาอาวุโส)
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเสาธงบริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาเครื่องแต่งกายพนักงานต้อนรับประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 32. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนล่ามอิสระประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางสั่งทำ
 34. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันตำแหน่ง นิติกร
 35. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ราบวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมากำจักหนูและปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รางเก็บสายไฟ)
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ผ้าม่านหรือม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ สีเหลือง
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำแผ่นพับให้ความรู้ทางกฎหมายและการให้บริการแก่ประชาชน จำนวน ๙,๐๐๐ แผ่น
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๑๐ แผ่น
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้นิรภัย ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด