หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
คู่มือติดต่อราชการฉบับประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัว
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 10 สิงหาคม 2561
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดึสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ - 6 กรกฎาคม 2561
 5. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประกาศสรุปปาฐกถาพิเศษฯ พร้อมประดับตกแต่งเพื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณศาลฯ
 7. การให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ สีฟ้า-ขาว เพื่อใช้ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางสั่งทำ
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดสำหรับใช้งานพิธีเทิดพระเกียรติรำลึกถึงดวงวิญญาณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้ามันบุลุค เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณศาล ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระขยายเสียง - 24 สิงหาคม 2561
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันตอบปัญหากฤหมาย - 24 สิงหาคม 2561
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาแก๊สแบบตู้ ชนิด ๒ หัวเตา พร้อมถังแก๊ส ขนาด ๑๕ กก.
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (ผุ้พิพากษาอาวุโส)
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก ๓ ลิ้นชัก เพื่อรองรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ (ผู้พิพากษาอาวุโส)
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเสาธงบริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาเครื่องแต่งกายพนักงานต้อนรับประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 29. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนล่ามอิสระประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 30. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันตำแหน่ง นิติกร
 31. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ราบวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด