ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailand

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ วัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ วัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


เอกสารแนบ