ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailand

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดตลาดย้อนยุค “ถนนคนเดินสาย ร.ศ.๑๓๐ ถนนสายวัฒนธรรม” ณ บริเวณศาลากลางหลังเดิม ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดตลาดย้อนยุค “ถนนคนเดินสาย ร.ศ.๑๓๐ ถนนสายวัฒนธรรม”  ณ บริเวณศาลากลางหลังเดิม ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


เอกสารแนบ