ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailand

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 256 ณ วัดโพกรวม ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 256 ณ วัดโพกรวม ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


เอกสารแนบ