ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Juvenile and Family Court - Thailand

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวัฒนศักดิ์ ผิวขาว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าพบ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวัฒนศักดิ์ ผิวขาว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าพบ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี


เอกสารแนบ